Cavalier Kingcharlesinspanielien Terveysasiaa


Cavalier kingcharlesinspanielin luonne ja terveys

Haluan että kasvattamani cavalier kingcharlesinspanielipentueet täyttävät SCKCS ry:n jalostuksen ohjesäännön vaatimukset.


Luonne

On tärkeää noudattaa rotujärjestön antamia ohjeita terveyden ja tyypillisen ulkomuodon ja luonteen säilyttämiseksi. Luonteeltaan ja ulkomuodoltaan ihastuttava cavalier kingcharlesinspanieli on todella sopiva rotu perhekoiraksi ja moneen harrastukseen. Rodunomainen cavalier on miellyttämisenhaluinen, vilkas, ystävällinen ja liehittelevä touhottaja, joka on valmis lähtemään kaikkien mukaan, ei siis sovellu millään tavalla vahtikoiraksi. Yleensä toisten koirien kanssa tulee hyvin toimeen, koska se on ystävällinen ja alistuva eikä haasta riitaa. Varsinkaan ihmisille muriseminen ei ole rodulle tyypillistä. Cavalier haluaa osallistua perheen elämään olemalla kaikessa mukana. Se on perhekoira, joka ei sovellu ulkokoiraksi.

Terveys

Rodunomaista luonnetta ja ulkomuotoa pystytään säilyttämään ja rodussa esiintyviä sairauksia pystytään välttämään tai ainakin minimoimaan tekemällä tarkkaan harkittuja valintoja. Esimerkiksi rodussa esiintyvän sydänläpän liian varhaisen rappeutumisen (myksomatoottinen läppärappeuma, MMVD) vuoksi läppävikaiseksi 4-vuotiaana tai sitä varhemmin todetut koirat ja niiden jälkeläiset on ehdottomasti poistettava jalostuskäytöstä. Lue lisää sydänsairauksista koirilla.

Jalostuskoirilta tutkitaan sydän vuosittain, silmät joka kolmas vuosi ja polvet patellaluksaation varalta 3-vuotiaana. Lisäksi MRI-kuvataan pää 3-vuotiaana syringomyelian varalta sekä tehdään geenitestit EF- ja CC/DE-sairauksien varalta. EF= episodic falling. CC/DE = kuivasilmäisyys/kiharakarvaisuussyndrooma, joka aiheuttaa ns. kalansuomutautia, johon sairastunut pentu joudutaan lopettamaan. Testi ei ole kuivasilmäisyystesti, vaikka nimi antaa virheellisen vaikutelman.

Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) cavalier kingcharlesinspanieleille 1.7.2017 - 31.12.2019

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä sydämen auskultaatiotutkimus.

Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.


Rotujärjestön Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistyksen yleisessä kokouksessa on hyväksytty mm. jalostuksen ohjesääntö, joka sisältää terveys-, ulkomuoto- sekä jälkeläismäärärajoituksia.

Jalostusohjesääntö on hyväksytty Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokouksessa 9.4.2016 ja on voimassa 31.12.2019 asti.

 • kasvattajan tulee olla Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys r.y:n jäsen
 • sekä nartun että uroksen tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä
 • sekä nartun että uroksen on oltava näyttelyiden laatuarvostelussa vähintään erittäin hyvä eli eh-palkinnon arvoinen tai jalostustarkastuksen perusteella jalostuskelpoiseksi todettu
 • mikäli narttu/uros on näyttelyssä luonteen takia hylätty (HYL) useammin kuin kerran, sitä ei tule käyttää siitokseen. Lisäksi suositellaan, ettei arkoja, varautuneita tai vihaisia cavalier kingcharlesinspanieleita käytetä jalostukseen.
 • sekä nartulla että uroksella on oltava astutushetkellä voimassa olevat terveystarkastukset (PEVISA ja jalostusohjesääntö)
 • alle 4-vuotias uros voi saada hyväksynnän korkeintaan 30 pennulle kuitenkin niin, että viimeinen pentue huomioidaan kokonaisuudessaan
 • alle 7-vuotiasta urosta ei hyväksytä jalostukseen, mikäli sillä on yli 80 pentua kuitenkin niin, että viimeinen pentue hyväksytään kokonaisuudessaan. Minkään uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää 100 uroksen elinaikana.
 • nartulla ei pidä teettää enää pentuja, mikäli se on yli 8 vuotta (kts. SKL koirarekisteriohje yli 8-vuotiaiden narttujen jalostuskäytöstä)
 • kasvattajien tulee huomioida rodun geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen jalostusvalintoja tehdessään

VAADITTAVAT TERVEYSTARKASTUSTULOKSET:

SYDÄMEN KUUNTELULÖYDÖS

Vastustettava sairaus: myksomaattinen läppärappeuma (MMVD)

Sydämen auskultaatiotutkimus tehdään koiralle, joka on vähintään 18kk ikäinen. Tutkimustulos on voimassa 12kk. Auskultaatiossa tuloksen "ei sivuääniä" saanut koira hyväksytään jalostukseen.

Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, koiraa voidaan käyttää jalostukseen, mikäli koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen A (normaali).

Jos koira saa tuloksen B (avoin), ultraäänitutkimus on ennen jalostuskäyttöä uusittava aikaisintaan kahdentoista kuukauden kuluttua avoimen tuloksen antaneesta tutkimuksesta.

Mikäli uusintatutkimuksessa koira saa tuloksen A (normaali), koiraa voidaan käyttää jalostukseen.

POLVINIVELTEN KLIININEN TUTKIMUS

Yli kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on pysyvästi voimassa. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta.

Virallisen polvitutkimuksen voi suorittaa vain SKL-FKK ry:n hyväksymä polvieläinlääkäri käyttäen virallista polvilausuntokaavaketta. Hyväksyttäviä tuloksia ovat 0/0, 0/1, 1/0 ja 1/1 kuitenkin siten, että yhdistelmän polvitutkimustulokset yhteenlaskettuna on korkeintaan 2.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO

Silmätarkastuslausunto on voimassa kolme vuotta. Ensimmäinen tutkimus suositellaan otettavaksi 1-vuotiaana ja viimeinen koiran täytettyä 7 vuotta. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva lausunto silmätutkimuksesta, jonka tuloksena koira on todettu tervesilmäiseksi. Jotta cavalier voidaan todeta tervesilmäiseksi, on kaavakkeessa käytävä ilmi, ettei koira osoita PRA- eikä HC-sairauden oireita, eikä sillä ole todettu totaali RD:tä. Silmätarkastustutkimusten ns. epäilyttävät tulokset ovat voimassa vuoden.

Kahta koiraa, jolla on lausunto RD:stä (MRD, GRD) ei suositella yhdistettäväksi.

MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTO

Magneettikuvaus suoritetaan chiarimaisen epämuodostuman (CLM), syringomyelian (SM) ja erittävän välikorvantulehduksen (PSOM) sekä aivokammion laajentuman esiintymisen tutkimiseksi. Magneettikuvauslausuntoa koskevat seuraavat ehdot:

 1. yhdistelmässä ainakin toisen osapuolen täytyy olla magneettikuvattu. Kuvaamaton, oireeton koira, luokitellaan iästä riippuen 2a, 2b tai 2c -arvoiseksi ja sen saa yhdistää ainoastaan 0a, 0b, 1a tai 1b -tuloksen saaneen koiran kanssa tai ennen 1.1.2015 A-tuloksen saaneen koiran kanssa.
 2. urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu. Yli 8-vuotiasta tervettä urosta, jolla on alle 40 jälkeläistä, voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen ilman magneettikuvausta, jos narttu on kuvattu 0a, 0b, 1a, 1b -tuloksella tai ennen 1.1.2015 A-tuloksella.
 3. koira, joka kuvataan ennen 36 kuukauden (3 vuoden) ikää, tulisi kuvata uudelleen vanhempana. Koskee 1.1.2015 alkaen kuvattuja koiria.
 4. Ennen 1.1.2015 kuvattujen koirien kuvaustulokset tulkitaan jatkossakin kuvauksen ajankohdan aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

LISÄKSI SUOSITELLAAN:

 • jalostukseen käytettäväksi yksilöitä, jotka eivät sairasta perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista
 • että sukusiitoskerroin on alle 5,00 % neljässä sukupolvessa
 • jalostuskoirista suositellaan otettavaksi curly coat /dry eye- ja episodic falling -geenitestaukset poskiharjatesteillä.
 • Kahta koiraa, jolla on aivokammion laajentuma, ei suositella yhdistettäväksi keskenään.
 • Jos jalostukseen käytetään alle 3-vuotiasta koiraa, suositellaan, että sen vanhemmat ovat sydämeltään terveiksi todettuja 5 vuotta täytettyään. Jos näin ei ole, alle 3-vuotiaana jalostukseen käytettävä koira tulee tutkia ultraäänitutkimuksella.
 • Rotujärjestö myöntää pysyvän poikkeusluvan ulkomaisten urosten käyttämisen rotujärjestön hyväksymiin jalostusyhdistelmiin, vaikka uros ei täytä Jalostuksen ohjesäännön kaikkia kohtia. Jalostus- ja terveystoimikunta voi hyväksyä yhdistelmän, jossa on käytetty ulkomaista urosta ja yhdistelmässä narttu täyttää Jalostuksen ohjesäännön vaatimukset. Pysyvä poikkeuslupa koskee vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta tai ulkomaisen sperman käyttämistä. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli uroksella ei ole voimassa olevaa sydäntutkimustulosta. Lisäksi yhdistelmän tulee täyttää yhdistyksen jalostusohjesääntö magneettikuvaustulosten osalta.

Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk edellyttäen, että tutkimustulokset ja muut vaatimukset ovat voimassa astutushetkellä.
Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä yhdistyksen pentulistalle. Tähän sääntöön ei ole mahdollista hakea poikkeuslupaa.
Jos jalostus- ja terveystoimikunnan hyväksymä yhdistelmä ei toteudu, ilmoitetun yhdistelmän tiedot poistetaan yhdistyksen kotisivuilta. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta.

Jalostuksen ohjesäännön hyväksyy Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokous.


Lähde: Jablen kennel

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita